365BET亚洲体育下载

迈伦·斯科尔斯


江创泰科技有限公司顾问

1997年诺贝尔经济学奖获奖人

斯坦福大学商学院教授

美国艺术与科学学院院士、计量经济学学会会员

曾先后任教于麻省理工学院、芝加哥大学、斯坦福大学

Frank E.Buck 名誉教授